_____

Huisregels bij JM-Events

 • Voor evenementen van JM-EVENTS is een geldig legitimatiebewijs verplicht.
 • Bij binnenkomst kunt u worden gefouilleerd.
 • Het is verboden mee te nemen naar de evenementenlocatie:
  • professionele apparatuur ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciŽle toepassingen zonder voorafgaande toestemming van de organisatie.
  • (Alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook.
  • Glaswerk, blik, plastic flessen, spuitbussen, vuurwerk, (vuur)wapens, drugs en andere gevaarlijke voorwerpen op straffe van inbeslagname.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie, agressie, discriminatie en racisme zijn verboden op straffe van verwijdering.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van de evenementenlocatie.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiŽle schade aan bezoekers en eigendommen.
 • De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van eigendommen.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.
_____

 

| programma | tickets | contact | huisregels | facebook |

Mobiel Café 't Reuverke |